Sanatçı Biyografisi

Emine Boyner Kürşat, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Lise yıllarından itibaren sanat eğitimi aldı. 2008- 2012 yıllarında , Amerika’da Bennington Üniversitesinde, Güzel Sanatlar bölümünde okudu. Ayrıca Politika, Edebiyat ve Felsefe dersleri aldı. 2009 yılında Peru’nun Ayacucho şehrinde, Yanamilla hapishanesinin kadınlar koğuşundaki kadın ve çocuklarla çalıştı. Kadınlarla zanaat çalışmaları, çocuklarla eğitici ve sanatsal aktivite çalışmaları yaptı. 2010 yılında Goldsmiths Universitesi’nin Sanat bölümünde okudu (Art/ Art Practice) ve daha sonra Bennington’dan 2012 senesinde mezun oldu. 2010 senesinde sanatçı Neriman Polat’ın asistanı olarak bir süre İstanbul’da calıştı. 2011’de ise Tütün Deposun’da (Istanbul), stajyer olarak calıştı, buradaki sergi, panel, gösterim vb. etkinliklerin hazırlık aşamalarındaki çalışmalara katıldı. Emine, Ayvalık'ta yaşamakta, bir yandan sanat çalışmalarına devam ederken (resim, heykel, fotoğraf ve yerleştirme), bir yandan, Atölye Patika adlı çok amaçlı ve paylaşıma açık, sanat ve zanaat atölyesinde, sanat ve sürdürülebilir yaşam odaklı atölyeler düzenlemektedir. Emine, sanat çalışmalarının yanı sıra, doğal ve şifalı bitki harmanlarıyla sabunlar üretmekte, bir taraftan da bitkisel tedavi uzmanı, bitki bilgesi Rosemary Gladstar ve Dr. Tierone Low Dog'dan bitkisel tedavi eğitimi almaktadır.

Sanatçı Bildirisi

Emine Boyner Kürşat, 2012 senesinde Bennington Üniversitesinin Güzel Sanatlar bölümünden mezun olmuştur. 2010 senesindeyse, Goldsmiths Universitesi’nin Güzel Sanatlar Programında bir senelik lisans programına katılmıştır. Ayvalık’ta yaşamakta, çalışmalarını burada sürdürmektedir. Çoğunlukla resim, fotoğraf ve video yerleştirmelerinden oluşan çalışmaları kimi zaman izleyicinin katılımını da teşvik etmektedir. Çoğunlukla işlerinde, teknolojik değişimin, insan ilişkilerinin, gündelik rutinlerin üzerindeki etkisini ve içine sürüklendiğimiz pasif varoluşu sorgulamaktadır. Sıkılma durumu, oyun yetisi ve bekleme durumu, işlerinde sıkça gözlemlenebilen meselelerdir. Gündelik hayatta çoğunlukla kadına atfedilen pasif varoluş, kadın cinselliği üzerindeki iki yüzlü ahlak anlayışı ve dokunsallığın baskıcı ahlak kriterlerine karşı direnişi, işlerinde üzerine düşündüğü konulardandır. Tabuların kimi zaman masa başı muhabbetlerinde baş role sahip olmaları, objelerin farklı sosyokültürel konumlardaki değişen rolleri de ilgisini çekmektedir. Bütün bunların yanı sıra, içinde bulunduğumuz ekolojik kriz, insanın kendini doğadan “ayrı” görmesi, ve doğadaki canlıları nesneleştirme durumu, çalışmalarında gözlemlenebilen kaygılarından biridir. Doğadaki tüm canlılara olan merakı ve sevgisi, sanat çalışmalarını da yakından etkilemekte, kullandığı malzemelere ve çalışma odağına yön vermektedir. Doğal ve geri dönüşümlü malzemelerle deneysel resimler yapan sanatçı, doğada insan düzenine kurban giden ekosistemlere yönelik görsel çalışmalar yapmaktadır. Bir yandan aldığı bitkisel tedavi eğitimi, yaşadığı ve seyahat ettiği bölgelerdeki yabani bitkilerle çalışmalar yapmasını beraberinde getirmiştir. Emine, Atölye Patika adlı atölyesindeki sanat ve zanaat çalışmalarının yanı sıra, çocuklarla birlikte, yöredeki bitkilerle ve doğadaki canlılarla iletişimlerini ve bağlarını besleyen, (bitkilerle iş birliğinde) yaratıcı çalışmalar yapmaktadır.